Szövetkezeti hírlevél 2.

Tisztelt Tulajdonos Társak!

Ebben a hírlevélben az aktuális fejlesztésről, a lépcsőházajtók cseréjéről, valamint a jövőbeni tervekről szeretnénk bővebb
tájékoztatást adni.
A közgyűlési felhatalmazás alapján, a szakértői bizottsággal kiegészülve megtörtént a bejárati kapuk:
– az árajánlat kérés,
– a sorrend felállítás, majd a „nyertes” kihirdetése.
Ezek után az igazgatóság a szerződést megkötötte.
A fentiekhez kapcsolódó dokumentumokat megtalálják a Szövetkezet honlapján a Dokumentumok menüpont alatt:

Szövetkezeti dokumentumok


A mintaajtók gyártása folyamatban van, a vállalkozóval megbeszéltek alapján az első szerelések a 13-as lépcsőház első- hátsó ajtaja, valamint a 49-es lépcsőház hátsó ajtaja még ebben a hónapban (2018. április) beszerelésre kerül. Amint
elkészül a szerelés tájékoztatni fogjuk Önöket, így tudni fogják, hogy mikortól érdemes a két lépcsőház felé sétálni az új ajtók megtekintése céljából.
A projekt során a kaputelefonok is cserélve lesznek mind a bejáratnál, mind a lakásokban. A 13. lépcsőházban ezen a héten megtörtént az új kaputelefonok beszerelése.
A projekt utolsó elemeként a postaláda csere fog megvalósulni.
Kb. 1-1,5 héttel a kapucsere munkálatainak megkezdése előtt minden lépcsőházat értesíteni fogunk. Ennek többek között az az oka, hogy az új kaputelefon beszerelése kapcsán a vállalkozónak szükséges a lakásban található kaputelefonok
cseréje és beüzemelése miatti hozzáférhetőség biztosítása. Ezt az egyik gondnok közreműködésével, adott munkanapon 15:00-18:00 között fogja elvégezni.
Az ajtócsere sorrendjével kapcsolatosan elöljáróban annyit tudunk mondani, hogy az ablakcsere mintáját fogjuk követni, de amennyiben további kérdésük merülne fel, kérem, keressenek meg minket a szokott elérhetőségeink valamelyikén (e-
mail, levél a szövetkezeti postaládába, telefon). A fejlesztés folytatásaként, a modernizáció okán a lépcsőházi ablakok cseréjét is beütemeztük a kapucsere után, ezzel
befejeződik az épületek átfogó szigetelése.
Az idei utolsó fejlesztés az ablakcsere után a lépcsőházak festése, valamint az új, (csúszásmentes) gres lap burkolat lerakása (a lépcsőfokok kivételével).
Az idei fejlesztéseket csak úgy, mint a tavalyiakat 100%-ban önerőből valósítjuk meg (azaz hitel nélkül). Ennek folyományaként a következő 3 évben (2019-2020- 2021) az üzemeltetési költségen túl nem tervezünk nagyobb kiadásokat.
A megtakarításunk visszatöltése után a vízszintes csövek cseréjét tervezzük, így eleget téve a tulajdonostársak által felvetett igényeknek.
Szeretnénk megkérni minden kedves tulajdonostársat, hogy amennyiben tudomására jut olyan jellegű pályázat, amire a Szilasmenti Lakásszövetkezet is jogosult lehet, úgy legyen kedves felhívni rá az Elnökség figyelmét. A legjobb szándékunk ellenére is előfordulhat, hogy valamit nem veszünk észre, és ahogy már többször bebizonyosodott, az Önök
segítségével még sikeresebb lehet a Szövetkezet.

Tisztelettel,

Szilasmenti Lakásfenntartó Szövetkezet vezetése

Szövetkezeti hírlevél 1.

Tisztelt Tulajdonos Társak!

Az Önök visszajelzései alapján úgy döntöttünk, hogy hírlevél formájában próbáljuk Önöket folyamatosan tájékoztatni a szövetkezet ügyeiről. A hírleveleinket minden lakótársnak eljuttatjuk (aki adott meg e-mail címet, annak e-mailben, aki nem adott meg, annak nyomtatott formában a postaládájába), valamint a szövetkezet honlapján (http://szilasmenti.hu) is megtalálhatóak a többi szövetkezetet is érintő dokumentum társaságában.

Tekintettel az új tulajdonostársakra, először szeretnénk röviden bemutatni a szövetkezeti igazgatóság munkáját, feladatait, a teljesség igénye nélkül. Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy munkánk minden egyes részéért felelősséggel tartozunk úgy Önök, mint a szövetkezet felé, de ugyanolyanképpen a hivatalok, bíróság felé is. Amennyiben hibázunk vagy visszaélünk az Önök által ránk ruházott jogokkal, úgy nem csak a lelkiismeretünk és a becsületünk a tét, hanem a saját vagyonunkkal (pl. lakás, autó) felelünk.

Talán a legismertebb és legevidensebb feladat a szövetkezet mindennapi működési feltételeinek ellenőrzése, az 5 épületben lévő 244 lakás kapcsán befizetett közös költségek naprakész vezetése, dokumentálása, ennek függvényében a folyamatos fejlesztési lehetőségek mérlegelése. További feladat a napi- heti- havi- éves szinten felvetődő üzemeltetési, karbantartási munkák ellátása, megszervezése, elvégzése vagy szükség esetén külső partnerrel történő elvégeztetése és annak ellenőrzése.

Folyamatos teendők:

 • A lakók bejelentése alapján elvégzett leggyakoribb karbantartási munkák például a dugulás elhárítás, kapujavítás, zárcsere.
 •  Üzemeltetési feladatok:
  • a beérkezett számlák, dokumentumok szabályzat szerinti kezelése: érkeztetés, az igazgatóság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja és a szövetkezet elnöke is jóváhagyja és ellen jegyzi amennyiben jogos és csak ezt követően történik meg az adott számla rendezése, majd a könyvelőcég részére történő átadás (számla és az utalás igazolása is)
  • a kazánok folyamatos működésének biztosítása: az üzemszerű elhasználódás mértékének megfelelően a javítás, szükség szerint a kazán cseréje
  • levelek megírása, postázása
  • kapcsolattartás a jogi képviselőnkkel, alkalmanként személyes ügyintézés
  • figyelemmel kísérni a különböző előírások változásait és intézni az ezzel kapcsolatban felmerült teendőket (javítás, fejlesztés, tájékoztatás)
  • érintésvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, lakásonkénti gáztömítettség vizsgálat,
  • katasztrófavédelmi előírások és feladatok szövetkezeti realizálása (pincehelyiségek, közös helységek és közös tároló helységek belső rendje és tartalma),
  • tűzrendvédelmi terv kidolgozása és folyamatos frissítése

Az elnökség havonta ülésezik, ahol áttekintik az aktuális és jövőbeni feladatokat és meghatározzák a fejlesztés irányát, mindezt a technikai kivitelezés és az anyagi ráfordítás ütemezésével összehangolva.

A fenti feladatok kapcsán a szövetkezet teendőire fordított időért, az utazási költségért (beleértve a parkolási díjat, az üzemanyagköltséget, stb.), kizárólag az Önök által meghatározott tiszteletdíjat kapjuk cserébe, ami az elnökségi tagok esetében 39.000,- HUF, a szövetkezeti elnök esetében 121.000,- HUF.

További témának gondoltuk például az aktuális és a jövőbeni fejlesztéseket, de amennyiben van konkrét téma amit szeretnének körüljárni, kérjük írják meg részünkre.

Reméljük, hasznosnak találják a kezdeményezést!

Tisztelettel,

Szilasmenti Lakásfenntartó Szövetkezet vezetése