Szövetkezeti hírlevél 2.

Tisztelt Tulajdonos Társak!

Ebben a hírlevélben az aktuális fejlesztésről, a lépcsőházajtók cseréjéről, valamint a jövőbeni tervekről szeretnénk bővebb
tájékoztatást adni.
A közgyűlési felhatalmazás alapján, a szakértői bizottsággal kiegészülve megtörtént a bejárati kapuk:
– az árajánlat kérés,
– a sorrend felállítás, majd a „nyertes” kihirdetése.
Ezek után az igazgatóság a szerződést megkötötte.
A fentiekhez kapcsolódó dokumentumokat megtalálják a Szövetkezet honlapján a Dokumentumok menüpont alatt:

Szövetkezeti dokumentumok


A mintaajtók gyártása folyamatban van, a vállalkozóval megbeszéltek alapján az első szerelések a 13-as lépcsőház első- hátsó ajtaja, valamint a 49-es lépcsőház hátsó ajtaja még ebben a hónapban (2018. április) beszerelésre kerül. Amint
elkészül a szerelés tájékoztatni fogjuk Önöket, így tudni fogják, hogy mikortól érdemes a két lépcsőház felé sétálni az új ajtók megtekintése céljából.
A projekt során a kaputelefonok is cserélve lesznek mind a bejáratnál, mind a lakásokban. A 13. lépcsőházban ezen a héten megtörtént az új kaputelefonok beszerelése.
A projekt utolsó elemeként a postaláda csere fog megvalósulni.
Kb. 1-1,5 héttel a kapucsere munkálatainak megkezdése előtt minden lépcsőházat értesíteni fogunk. Ennek többek között az az oka, hogy az új kaputelefon beszerelése kapcsán a vállalkozónak szükséges a lakásban található kaputelefonok
cseréje és beüzemelése miatti hozzáférhetőség biztosítása. Ezt az egyik gondnok közreműködésével, adott munkanapon 15:00-18:00 között fogja elvégezni.
Az ajtócsere sorrendjével kapcsolatosan elöljáróban annyit tudunk mondani, hogy az ablakcsere mintáját fogjuk követni, de amennyiben további kérdésük merülne fel, kérem, keressenek meg minket a szokott elérhetőségeink valamelyikén (e-
mail, levél a szövetkezeti postaládába, telefon). A fejlesztés folytatásaként, a modernizáció okán a lépcsőházi ablakok cseréjét is beütemeztük a kapucsere után, ezzel
befejeződik az épületek átfogó szigetelése.
Az idei utolsó fejlesztés az ablakcsere után a lépcsőházak festése, valamint az új, (csúszásmentes) gres lap burkolat lerakása (a lépcsőfokok kivételével).
Az idei fejlesztéseket csak úgy, mint a tavalyiakat 100%-ban önerőből valósítjuk meg (azaz hitel nélkül). Ennek folyományaként a következő 3 évben (2019-2020- 2021) az üzemeltetési költségen túl nem tervezünk nagyobb kiadásokat.
A megtakarításunk visszatöltése után a vízszintes csövek cseréjét tervezzük, így eleget téve a tulajdonostársak által felvetett igényeknek.
Szeretnénk megkérni minden kedves tulajdonostársat, hogy amennyiben tudomására jut olyan jellegű pályázat, amire a Szilasmenti Lakásszövetkezet is jogosult lehet, úgy legyen kedves felhívni rá az Elnökség figyelmét. A legjobb szándékunk ellenére is előfordulhat, hogy valamit nem veszünk észre, és ahogy már többször bebizonyosodott, az Önök
segítségével még sikeresebb lehet a Szövetkezet.

Tisztelettel,

Szilasmenti Lakásfenntartó Szövetkezet vezetése

Szövetkezeti hírlevél 1.

Tisztelt Tulajdonos Társak!

Az Önök visszajelzései alapján úgy döntöttünk, hogy hírlevél formájában próbáljuk Önöket folyamatosan tájékoztatni a szövetkezet ügyeiről. A hírleveleinket minden lakótársnak eljuttatjuk (aki adott meg e-mail címet, annak e-mailben, aki nem adott meg, annak nyomtatott formában a postaládájába), valamint a szövetkezet honlapján (http://szilasmenti.hu) is megtalálhatóak a többi szövetkezetet is érintő dokumentum társaságában.

Tekintettel az új tulajdonostársakra, először szeretnénk röviden bemutatni a szövetkezeti igazgatóság munkáját, feladatait, a teljesség igénye nélkül. Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy munkánk minden egyes részéért felelősséggel tartozunk úgy Önök, mint a szövetkezet felé, de ugyanolyanképpen a hivatalok, bíróság felé is. Amennyiben hibázunk vagy visszaélünk az Önök által ránk ruházott jogokkal, úgy nem csak a lelkiismeretünk és a becsületünk a tét, hanem a saját vagyonunkkal (pl. lakás, autó) felelünk.

Talán a legismertebb és legevidensebb feladat a szövetkezet mindennapi működési feltételeinek ellenőrzése, az 5 épületben lévő 244 lakás kapcsán befizetett közös költségek naprakész vezetése, dokumentálása, ennek függvényében a folyamatos fejlesztési lehetőségek mérlegelése. További feladat a napi- heti- havi- éves szinten felvetődő üzemeltetési, karbantartási munkák ellátása, megszervezése, elvégzése vagy szükség esetén külső partnerrel történő elvégeztetése és annak ellenőrzése.

Folyamatos teendők:

 • A lakók bejelentése alapján elvégzett leggyakoribb karbantartási munkák például a dugulás elhárítás, kapujavítás, zárcsere.
 •  Üzemeltetési feladatok:
  • a beérkezett számlák, dokumentumok szabályzat szerinti kezelése: érkeztetés, az igazgatóság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja és a szövetkezet elnöke is jóváhagyja és ellen jegyzi amennyiben jogos és csak ezt követően történik meg az adott számla rendezése, majd a könyvelőcég részére történő átadás (számla és az utalás igazolása is)
  • a kazánok folyamatos működésének biztosítása: az üzemszerű elhasználódás mértékének megfelelően a javítás, szükség szerint a kazán cseréje
  • levelek megírása, postázása
  • kapcsolattartás a jogi képviselőnkkel, alkalmanként személyes ügyintézés
  • figyelemmel kísérni a különböző előírások változásait és intézni az ezzel kapcsolatban felmerült teendőket (javítás, fejlesztés, tájékoztatás)
  • érintésvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, lakásonkénti gáztömítettség vizsgálat,
  • katasztrófavédelmi előírások és feladatok szövetkezeti realizálása (pincehelyiségek, közös helységek és közös tároló helységek belső rendje és tartalma),
  • tűzrendvédelmi terv kidolgozása és folyamatos frissítése

Az elnökség havonta ülésezik, ahol áttekintik az aktuális és jövőbeni feladatokat és meghatározzák a fejlesztés irányát, mindezt a technikai kivitelezés és az anyagi ráfordítás ütemezésével összehangolva.

A fenti feladatok kapcsán a szövetkezet teendőire fordított időért, az utazási költségért (beleértve a parkolási díjat, az üzemanyagköltséget, stb.), kizárólag az Önök által meghatározott tiszteletdíjat kapjuk cserébe, ami az elnökségi tagok esetében 39.000,- HUF, a szövetkezeti elnök esetében 121.000,- HUF.

További témának gondoltuk például az aktuális és a jövőbeni fejlesztéseket, de amennyiben van konkrét téma amit szeretnének körüljárni, kérjük írják meg részünkre.

Reméljük, hasznosnak találják a kezdeményezést!

Tisztelettel,

Szilasmenti Lakásfenntartó Szövetkezet vezetése

A Szilasmenti Lakásfenntartó Szövetkezet kezdetei

Megkerestük azt a tulajdonostársat, akinek vezetésével és kialakított csapatával, szorgos munkájuk révén valóra vált a Szilasmenti Lakásfenntartó Szövetkezet épületeinek megvalósulósítása

Kissé nehéz felidézni azokat az időket, amikor elkezdődött a szövetkezet indítása, az akkori nehézségekkel harcolva. Nehéz felidézni immáron 30 pár év távlatából, de aki ezt mégis megtette, az nem más, mint Szabó Ferenc Úr, aki hajdan felvállalta a lakásépítést, azaz a szövetkezet megalakítását.

„A családalapításon túl életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy hivatásos munkaviszonyom ideje alatt lakást teremtsek – sok barátom segítségével – 240 család részére.”

Az indulás

Akkoriban a Kerületi Tanács indított egy megvásárolható lakásokból álló, nem bérlakás jellegű építkezést, amely később rövid időn belül megállt, mert az OTP és a 43 sz. Állami Építőipari Vállalat között „hadiállapot” állt be, és a pénzintézet kiszállt a megkezdett építkezés anyagi támogatásából. Így az építkezés megállt. A kerületi Tanácson belül nem volt lehetőség ennek az építkezésnek a további szervezésére, ezért a Tanács megfelelő osztálya kétségbe esetten keresett valakit, aki vállalná az építkezés további menedzselését. Ekkor keresték meg a Rákospalotai Bőr és Műanyag Feldolgozó Vállalat pártszervezetét is, ahol Szabó Ferencnét kérték fel ennek a feladatnak tovább vitelére, szervezésére. Ő azonban nem tudta vállalni a feladatot, inkább férjét ajánlotta, aki szintén ott dolgozott. Szabó Ferenc Úr elvállalta ezt a megbízást. Csapatot szervezett különböző hozzáértő, megfelelő szakképzettséggel rendelkező kollégákból, ismerősökből az építkezés folytatására.

Először hozzá kellett látni az igénylők összegyűjtéséhez. Ez úgy történt, hogy kapcsolatba léptek azokkal az intézményekkel, amelyek javaslatot tehettek a lehetséges igényjogosultakra: kerületi vállalatok, kerületben lakók, nem kerületi munkaadók, kerületi Tanács, pedagógus szakszervezetek. Újra fel kellett kérni az OTP-t, hogy vállalja a 350 millió forintos kölcsön megadását. Valamint el kellett indítani az egyéni kölcsön szerződéseket, hogy meglegyen a kölcsön fedezete. Az igénylők mindenüket eladták, hogy a kért és várva várt lakásuk önrészét fedezni tudják.

„Most is fülembe cseng kétségbeesett jajgatásuk: „Szabó elvtárs! Már semmink nincs! Mikor lesz lakásunk?”

Nagy nehezen összeállt a bekerülési összeg egyénenkénti fedezete. Így a 43 sz. Állami Építőipari Vállalat folytatta az építkezést. Lengyel vendégmunkások, kiskatonák láttak szorgalmas munkához. A 43 sz. Állami Építőipari Vállalattal is és a Fővárosi Építőipari Beruházási Vállalattal is sikerült a jó kapcsolatot megerősíteni.

1987 augusztusára elkészült az első, a 1014-es épület (Kossuth u. 39-51), majd a többi is szép sorban, így a tulajdonosok beköltöztek.

A szövetkezet első vezetőségének lemondása után Sári Béla, később Hornyák Gábor, majd Fazekas József lett a Szövetkezet igazgatóságának elnöke.